8.SINIF MATEMATİK
DOĞRUNUN EĞİMİ
ONLİNE TESTİ 1
Buraya ne yazarsan yukarda en üstte o görünür
Submitting information

S1)

Yukarıdaki kaydırağın eğimi kaçtır?


                         

                       


S2) 2x - 8y + 15 = 0 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

                               


S3)

Yukarıdaki rampanın eğimi kaçtır?


                           

                           


S4) Eğimi 0,4 ve A(3,1) noktasından geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

                                       

                                     


S5)

Yukarıdaki grafiklerden hangilerinin eğimi negatifitir?


                           

                       


S6)

Yukarıdaki merdivenin eğimi aşağıdakilerden hangisidir?


                           

                           


S7) Eğimi 1 olacak şekilde duvara yaslanmış bir merdivenin yer ile yaptığı açı kaç derecedir?

                       

                       


S8)

Yukarıdaki doğrunun eğimi -4 olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisidir?


                                   

                                     


S9)

Yukarıdaki doğruların eğimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


                                   

                                   


S10) 5x-12y+20=0 doğrusunun 5 br yukarı ötelenmesi sonucu oluşan doğru denkleminin eğimi ilk durumdaki doğrunun eğimine göre nasıl bir değişim gösterir?

                                 

                                   


1 yorum:

 
Top